Bc. Barbora Falisová

Štúdium:

  • prvý stupeň na Prešovskej Univerzite v Prešove, fakulta zdravotníckych odborov, odbor fyzioterapia

Prax:

  • 2012 - 2015 počas štúdia (rehabilitačné oddelenie VnT, poliklinika Sekčov, oddelenie rehabilitácie, pooperačné doliečovacie centrum Oáza, detské, ortopedické, chirurgické oddelenie nemocnica J. A. Reimana PO, neurologické oddelenie Nová nemocnica Košice, neurologické, ortopedické, chirurgické a traumatologické oddelenie Svet zdravia Michalovce
  • 2015 - 2018 Psychosomatické centrum CKP Roseta, Praha www.roseta.cz
  • 2019 Liptovská nemocnica Mudr. I. Stodolu - oddelenie dlhodobo chorých

Certifikáty a odborné osvedčenia:

DNS A

PohybSta